Logo-Bellevue

OPTIES / MEER- EN MINDERWERK

Vanzelfsprekend bestaat de mogelijkheid de woning op onderdelen te wijzigen en meer naar uw persoonlijke wensen in te vullen. Geeft u dit echter wel in een zeer vroeg stadium aan bij de aannemer zodat eventuele meerkosten tot een minimum beperkt kunnen blijven.

Voor het tekenen van een overeenkomst is een prijsoverzicht beschikbaar. Indien u onderdelen in uw woning wilt laten wijzigen dient u contact op te nemen met de aannemer. Deze tekent in overleg met u uw wensen in. Van deze wijzigingen ontvangt u in tweevoud een offerte met een meer- of minderbedrag. Één offerte is voor uw eigen administratie en de andere dient u getekend voor akkoord retour te zenden aan de aannemer. Pas na ontvangst van de getekende offerte wordt uw opdracht verwerkt. Let op: Op de offerte staat een einddatum. Deze datum hangt samen met de voortgang van de bouw, na deze gestelde datum komt de offerte derhalve te vervallen. Meer- / minderwerkoffertes worden uitsluitend uitgebracht na het tekenen van het koopcontract.
* Let wel: alle openstaande meerwerken dienen bij de laatste bouwtermijn te zijn voldaan, daar anders geen oplevering dan wel sleuteloverdracht kan plaatsvinden. Schade, meerkosten of onuitvoerbaarheid door te late betalingen zijn voor rekening van de koper, respectievelijk moeten door de koper worden aanvaard. Inzake project Bellevue bestaande uit 7 herenhuizen Woningstichting Den Helder in samenspraak met de aannemer reeds een optielijst opgesteld, deze wordt separaat door de makelaar afgegeven.

DOWNLOADS:
Overzicht Bouwkundig meer- en minderwerk (pdf)
Overzicht E-installatie meer- en minderwerk (pdf)
Overzicht W-installatie meer- en minderwerk (pdf)
Overzicht opties toilet, badkamer en keuken (pdf)

- Aan de realisatie van "BELLEVUE" werken -

OntwikkelaarLogo-Woningstichting
ARCHITECTLogo-Attika
AANNEMERLogo-Dozy
VERKOOPINFORMATIELogo-Colthof
CONSTRUCTEURLogo-Berkhout
NOTARISLogo-Notarissencombinatie